Saltklorinator

Genom att tillsätta salt i poolvattnet och köra vattnet genom saltklorinatorn får du ett system som egen-producerar klor.

Genom elektrolys tillverkar saltgeneratorn natriumhypoklorit (natriumklorid) av vanligt salt.

En naturlig process som ger maximal effekt och håller poolen ren från bakterier och alger utan att behöva tillsätta vanligt klor.

Det krävs en mycket låg salthalt ca 0,5 %, lägre än vanligt saltvatten.

En fördel är att vattnet innehåller minde del bundet klor som annars kan irritera ögonen och huden.

Samtidigt gör saltet att vattnet blir behagligt att bada i.

Klor bildat från Natriumklorid är ett effektivt desinficerande medel, som vanligen används i bassänger, för att hindra tillväxten av bakterier och svampar.

Under normala förhållanden behöver inget klor tillsättas.

Rent salt (NaCl) med en renhet på minst 98% ska användas.

Saltklorinatorn är en fristående enhet som består av:

elektrolyscell
styrenhet
Styrenheten levererar ström till cellen.

Elektrolyscellen består av ett transparent rör med metallplattor, elektroder. Det är mellan dessa elektroder klorproduktionen sker.

Saltklorinatorn mäter kontinuerligt salthalten.

Produktionen av klor kan justeras enkelt på kontrollpanelen.

Saltklorinatorn är kompatibel med alla klorprodukter för vatten-behandling på marknaden. Man kan utan problem stödklorera (chockklorera vid uppstart) eller byta mellan saltklorinatorn och olika typer av klor för pooler.

Saltklorinatorn kan arbeta tillsammans med UV-ljus, ozongenerator, algecider, cyanursyra samt många andra hjälpkemikalier och metoder.

Vid användning av saltklorinatorn bör alla komponenter i poolen vara tillverkade av titan eller plast för att undvika korrosion.

Visar alla 3 resultat