Onyx – Pool med Keramisk Kärna

8,13 x 3,63 x 1,5

Nyast modellen i Familjen Keramisk Pool